Stříbrné údolí

Úvod Místa v JihlavěStříbrné údolí

Divíte se oprávněně – Stříbrné údolí byste dosud na Vysočině hledali marně. Tento název se objevil poprvé v nové kulturní strategii města v roce 2016. Jedná se o pás území ve městě podél řek Jihlavy a Jihlávky. Přirozeně se zde odehrávají procházky i projížďky a rozvíjí se zde různé aktivity volného času. Není to jenom díky lesoparku, ZOO, novému areálu Český mlýn a Vodnímu ráji, ale i díky dobré dostupnosti pro pěší i cyklisty z historického centra i většiny dalších částí města.

Okolo řeky Jihlavy prochází červená turistická značka z Rantířova přes Kalvárii směrem na Malý Beranov a dále na Třebíč. Mimochodem ze Starých Hor je to po ní tři kilometry na Zaječí skok. Rezervace na Zaječím skoku je nestarší rezervací na Vysočině, již v roce 1924 jí vyhlásil statkář Leopold Kosovský. Údolím říčky Jihlávky pak od ulice U Dlouhé stěny vede modrá značka okolo Staré plovárny přes Sasov a Ráj u Jihlavy do Rančířova. Také pěkná procházka.
Stříbrné údolí také propojuje nejvýznamnější místa dolování stříbra na jihlavsku – Staré hory a údolí Jihlávky. Třeba otevření alespoň ústí některé ze štol by mohlo být jedním z počinů k zatraktivnění údolí i města. Četnost příspěvků Toulek Jihlavskem, které jsou navázány na Stříbrné údolí, ukazuje strategický význam údolí pro město, jeho obyvatele i návštěvníky. Lepší využití údolí je možností, jak nastartovat větší růst turistického ruchu, tedy i prosperity města.

Velkou výzvou je areál Modety, staré továrny u ZOO, který město koupilo. 

Jihlávka v Ráji u Jihlavy Modeta