Historie

Královské horní město bylo v době po založení ve třináctém století, díky bohatým ložiskům stříbra, místem výrazného rozkvětu a růstu. Svého času se jednalo o druhé největší město v českém království. Městská památková rezervace s mnoha kostely, měšťanskými domy a pozůstatky opevnění, zahrnuje přes dvěstě památkově chráněných objektů. Stará Jihlava - vesnice na tzv. Haberské stezce - ležela u brodu přes řeku na české straně hranice, byla ještě podstatně starší než královské město. Kostel sv. Jana Křtitele, který zde stojí, je nestarší budovou ve městě (resp. původní svatostánek, co je v něm stavebně začleněný).

FJ