Jánský kopeček

Úvod Místa v JihlavěJánský kopeček

Většina Jihlaváků spíš řekne „Jáňák“, ale správně jde o Kostel sv. Jana Křtitele. Místo je nazývané Jánský kopeček, přestože se moc o kopeček nejedná, spíše jde o výběžek sousedního Královského vršku. Kostel je původem nejstarší budovou v Jihlavě – v románském stylu vznikl ještě před založením města, pravděpodobně ve dvanáctém století. Byl součástí osady při Haberské stezce, která minimálně od jedenáctého století spojovala Kolín se Znojmem, respektive Prahu s Vídní a byla předchůdkyní císařské silnice. Historie se kolem, i přes Jánský kopeček, převalovala všelijak, od jeho přestaveb, úprav a oprav (pobořili ho například vojáci Jiřího z Poděbrad, či Švédové za třicetileté války), přes popravy u něj, hřbitov okolo až po socialistické zahrádky.
Díky práci lidí na magistrátu je okolí kostelíku pěkně upraveno a příhodné i pro pořádání různých akcí. O parkové úpravy se zasloužila především bývalá vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Jiřina Doležalová. Rozšíření veřejného prostranství směrem k železnici a k řece na úkor bývalých zahrádek je zásluhou hlavně majetkového odboru.
Jihlavský havířský průvod má svůj prapůvod v poutích, které chodily od Kostela sv. Jana Křtitele do Kostela sv. Jakuba. V novodobé historii chodí každoročně havířský průvod na Jánský kopeček, kde se pak odehrávají kulturně společenské aktivity, od mše v kostele, přes divadélka a kejklíře po různé koncerty a performace. Je dané i místem a jeho geniem-loci, že jde o akce velmi příjemné a pohodové.
K Jánskému kostelíku je příjemné se projít nejenom na svatého Jána, ale i kdykoliv jindy během roku - v okruhu mohutných stromů a soch naleznete klid uprostřed města. 

Kostelík Kříže od kolejí Křížek Průvod DFM Souřadnice místa: 49,4078N, 15.5901E