Pfaffenhofský couk alias lesík na Bedřichově

Úvod Místa v JihlavěPfaffenhofský couk

Jeden z pozůstatků po dolování stříbra naleznete na Bedřichově v borovém lesíku u ulic Sládkova a Šafaříkova (u přivaděče z dálnice). Název je odvozen od farního dvora (pravděpodobně předchůdce dnešního Reindlerova dvora). Jde o zbytek kutiště, které se táhlo zhruba sedm set metrů po žíle ve směru východ – západ. Větší část byla zničena při výstavbě dálničního přivaděče a z druhé strany výstavbou rodinných domků. V lesíku můžete vidět značné terénní nerovnosti, jednak tzv. pinky, což jsou propady vzniklé v důsledku důlní činnosti, a také obvaly, to jsou pozůstatky hromad vytěženého materiálu – hlušiny. Údajně se zde těžilo z hloubky až osmdesát metrů. Domky jsou vystavěny částečně na kutišti, což se projevilo v minulém století propadem šachty v jedné ze zahrad. Město usiluje o získání lesa do svého vlastnictví s výhledem na jeho zkulturnění a ochranu památek po dolování. Pokud sem nepůjdete pěšky, tak nejblíže se dostanete autobusem č. 5 – zastávka Smrčenská. Myslím, že by si toto místo zasloužilo alespoň informační tabuli.

V polích za dálničním přivaděčem a benzinkou se dochoval rybník, který je pozůstatkem soustavy báňských rybníků, na jejichž odtoku stávala úpravna rud ze zdejších dolů.

Od lesíku můžete vyrazit okolo historického Reindlerova dvora (kromě hrozného stavu budov i areálu, zde údajně také straší). Dále po cestě mezi rybníky a podejít přivaděč směrem k Borovince. Největší rybník kousek před podchodem (Kněžský) byl kdysi oblíbeným místem ke koupání.

 Pfaffenhofský couk


Souřadnice 49,4217N, 15,5858E