Rančířov

Sv. Josef s JežíškemRančířov je první obec jižně od Jihlavy u silnice E59 směřující na Znojmo a Vídeň.

Na okraji obce se nachází střed původní císařské silnice mezi Prahou a Vídní. Silnice se budovala na příkaz císařovny Marie Terezie v polovině osmnáctého století. V naší oblasti navazovala na trasu staré Haberské stezky. Stavbu silnice vedl hrabě František Heisler z Heitersheimu. Ten dal na svoje náklady postavit v polovině trasy silnice sochu sv. Josefa s Ježíškem (na fotografii). Na zadní straně sochy je signatura s letopočtem 1743.

V obci je kostel sv. Petra a Pavla. U něj je historický objekt fary, který byl opraven a přestavěn na hotel.

V budově obecního úřadu je hostinec, okolo kterého vede modrá značka od Ráje u Jihlavy na Okrouhlík.