Historický most Henčov

Úvod Místa v blízkém okolíHistorický most Henčov

Barokní klenutý mostek z let 1783 až 1785 pod Henčovem má zajímavou historii, a to i novodobou. Přestože se jedná o nezdobnou a neokázalou stavbu, patří neodmyslitelně k rozvoji Vysočiny - vždyť až do předválečných let věrně sloužil na klíčové silniční spojnici mezi Jihlavou a Brnem. Jako takový byl mostek součástí v tomto úseku stále dochované části nejstarší trasy bývalé císařské silnice, budované v letech 1783 až 1787 a nazývané i dnes "starou brněnskou silnicí".
Podle plánu projektantů přes něj měla vést staveništní komunikace pro výstavbu obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova, a proto měl být tento kamenný mostek stržen a nahrazen ocelovým propustkem.
V rámci přípravy stavby se však začátkem roku 2018 vzedmula vlna občanského odporu proti zbourání mostu. Díky tomu se podařilo nalézt technické řešení, které historický mostek pro budoucí generace ušetří. Je třeba poděkovat lidem, kteří podpořili aktivity za zachování mostu, také technikům i úředníkům, jak na magistrátu, tak na krajském úřadu, za vstřícný přístup a snahu najít nové řešení.

Informace i fotografie použity s laskavým souhlasem pana Tomáše Blažka, hlavního iniciátora záchrany mostu.

Most s tělesem bývalé císařské silnice Detail mostu Jižní strana mostu