Hosov

Hosov je obec u hlavní silnice z Jihlavy na Pelhřimov. Je částí Jihlavy. Prochází tudy cesta do Vysoké, na kterou se napojuje u lesa žlutá značka, tzv. Jihlavský okruh. Ve výběžku lesa u této cesty jsou výrazné terénní nerovnosti - pozůstatky dolování.
Obec vznikla pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. Na návsi je kaple z roku 1749 zasvěcená Nejsvětější Sv. Trojici.
Pod obcí bývala studánka. Vypráví se o ní pověst, že když císař Zikmund v roce 1420 prchal z Prahy po prohrané bitvě pod Vyšehradem, tak se zde zastavil a napil se. Od té doby se studánka nazývala Císařskou. Bohužel zanikla díky nové výstavbě.
Pod obcí na západní straně je také historická kaskáda rybníčků a ještě dále je pozůstatek historické cesty se zbytky mohutného stromořadí.

 

Historická cesta Návesní kaple