Helenín

Do Helenína se můžete vydat z Jihlavy podél řeky po málo využívané asfaltce kolem jihlavské čistírny odpadních vod. Podél řeky dojdete až k lávce pod Helenínskou skálou s chráněnou květenou. Za řekou vidíte rozsáhlé objekty bývalé textilky vzniklé ve druhé polovině devatenáctého století. Nejvýraznějším rozvojem továrna prošla, včetně obce, za majitele Adolfa Löwa a následně jeho syna Karla, kteří se také zasloužili o výstavbu domů pro zaměstnance, cest, místní školy a také v roce 1916 o výstavbu kaple (na fotografii). Nyní je v areálu továrny střední textilní škola, aktuálně se jmenuje „uměleckoprůmyslová“, a depozitáře muzea. 

Hezká procházka do Helenína se také nabízí po druhé straně řeky, a to od Člunku na okraji Jihlavy lesní cestou, na kterou v Heleníně navazuje příhodně nazvaná ulice Lesní. Bohužel vzhledem k tomu, že doba si žádá své, vznikne pravděpodobně i z této cesty asfaltová cyklostezka. Na této, pravé straně řeky, je před Helenínem patrné, že i zde se v dávné minulosti těžilo. Pozůstatky šachet a obvalů po těžbě stříbra jsou i dnes mírně patrné. Níže

Kaple Helenínpod cestou u řeky se nacházela, nyní již zničená, Zlatá studánka – vývěr vody z bývalé štoly. Voda z ní prý bývala léčivá. Také zde stával Goldmühle – Zlatomlýn. Názvy napovídají, že ze sedimentů údolní nivy se zde mělo těžit i zlato.
Další hezká varianta cesty z Jihlavy je lesní pěšinou z dolního konce ulice Helenínská, níže kolem řeky. Pohodlně lze do Helenína také dojít směrem od Malého Beranova proti proudu řeky.

Po příchodu do obce lesní cestou od Jihlavy je na okraji Hostinec U Kačaby; zahrádka hned vedle cesty vybízí k posezení. Kousek dál nad koncem ulice vpravo ve stráni uvidíte v roce 2014 krásně zrekonstruovanou, již zmíněnou, Kapli Panny Marie. Bohužel na informační tabuli s vysvětlením a popisem historie se nějak zapomnělo.

Nepůjdete-li pouze pěšky nebo kolmo, lze se svézt na horní konec Helenína autobusem číslo 12, nebo autem - vede tudy hlavní silnice z Jihlavy na Brno.                    Souřadnice 49,4047N, 15.6186E

Helenín u řeky skála